Norsk teknologi opphørte 31.12.2015
Nelfo blir ny landsforening i NHO 1. januar 2016