Følg oss

Web-TV

Vi mener at kommunene må innføre automatisk fritak for tilknytningsplikten for fjernvarme for lavenergihus og passivhus. Se hvorfor i Norsk Teknologis nye video.

Kommende arrangementer

Ekom-konferansen 2014 Olavsgård konferansesenter, Lillestrøm
Akan-dagene 2014 UBC Kongressenter, Ullevål Stadion, Oslo