Følg oss

Web-TV

Vi mener at kommunene må innføre automatisk fritak for tilknytningsplikten for fjernvarme for lavenergihus og passivhus. Se hvorfor i Norsk Teknologis video.